Tag Archives: Multiroller

01/06/17

Formowanie i spawanie laserem stali wysoko wytrzymałej

Co było naszym zadaniem?  Profilowanie rury za pomocą naszej zwijarki typu Multiroller oraz spawanie laserowe. Wszystko z początkiem z formatki blachy dostarczonej do linii według zadanej specyfikacji. Wyzwaniem jak zwykle w naszych projektach była dokładność zwinięcia i pospawania rury, która wynosiła w tym projekcie +/- 0,125 mm. Koncept obejmował zwijarkę WEIL Engineering typu Multiroller, stację […]

Aktualności
17/02/16

Zwijarki wielowalcowe

Zwijarki wielowalcowe. Napędzane serwo wałki wielotorowe: różne średnice mogą być produkowane bez mechanicznego uzupełniania. Brak jakiegokolwiek oprzyrządowania. Co oznacza brak utraty czasu przez zmianę rolek. Zmiany średnicy dokonywane są za naciśnięciem przycisku w sterowniku. Zmiany w charakterystyce materiału można skompensować poprzez ustawienia parametrów w programie. Zaawansowana technologicznie maszyna do formowania rur do pracy pełnej zautomatyzowanej […]