Karolina Orlańska, Autor w serwisie VENTOR kompleksowe rozwiązania do plastycznej obróbki blachy.

All posts by: Karolina Orlańska

About Karolina Orlańska

19/03/19

Obrotnica kręgów blachy. Stacje do obracania kilku kręgów w jednym procesie.

Obrotnica dla jednego kręgu blachy, ma możliwość  obrócić kilka kręgów podczas jednego procesu. Eye-to-sky krąg blachy jest ładowany standardowo przez wózek widłowy. Eye-to-wall krąg blachy jest rozładowany przez dźwig, albo wózek widłowy (ze specjalnym uchwytem do kręgu). Samodzielna stacja do obracania kręgów blachy. KORZYŚCI Z ROZWIĄZANIA Przechylanie kręgu blachy jest w pełni kontrolowane co wpływa […]

Aktualności
25/02/19

Jak zwiększyć wydajność i potroić produkcję. Spawanie laserowe zbiorników ciśnieniowych.

Jak zwiększyć wydajność i potroić produkcję. Automatyzacja procesu, przy produkcji gaśnic. Trzy różne spoiny spawalnicze wymagają trzech różnych podejść do całego procesu. Zwykle odbywa się to w kolejnych etapach procesu na różnych stacjach produkcyjnych. Należy przy tym zapewnić, aby właśnie w przypadku gaśnic spoina spawalnicza była tak szczelna, żeby wytrzymywała stałe ciśnienie w zbiorniku. Ze […]

Aktualności