Hydraulico – Technologia spęczania miejscowego

Spęczanie – skróć czas cyklu, koszt odpadów i zużycie narzędzi oraz popraw jakość gotowego produktu.

Spęczanie – skróć czas cyklu, koszt odpadów i zużycie narzędzi oraz popraw jakość gotowego produktu.

Technologia spęczania miejscowego

Szybkie i precyzyjne kucie

Prasa hydrauliczna zapewnia ciągłe, kontrolowane wykrawanie – idealna do precyzyjnego kucia. W tej prasie oba siłowniki boczne są sterowane serwomechanizmem i mają precyzję +/- 0,1 mm – mimo że poruszają się z prędkością do 350 mm na sekundę!

System posiada 3 indywidualne funkcje kucia:

  • jedna zaciska/wstępnie formuje
  • dwie funkcje wytłaczania/spęczania z boków

Pręt metalowy i produkt kuty

3 kompletne systemy główne: jeden cylinder zaciskowy i dwa siłowniki boczne do narzędzi

Duża elastyczność

  • Pozwala na wykonywanie operacji wyciągania zamiast spęczania
  • Dostosowuje prędkość formowania do materiału wejściowego
  • Projektowanie narzędzi i uchwytów stempla
  • Użycie standardowych tłoczników = niższy koszt, mniej zapasów
  • Łatwość konfiguracji narzędzia na prasie spęczającej Hydraulico
  • Wyeliminowano uciążliwy hałas uderzeniowy

Zapraszamy do współpracy. Jeśli masz pytania skontaktuj się z Nami.

Kontakt z nami

+48 77 433 94 45
info@ventor.pl