Linia technologiczna. Formatkowanie blachy i spawanie laserem

Profilowanie rury za pomocą naszej zwijarki typu Multiroller oraz spawanie laserowe.

Profilowanie rury za pomocą naszej zwijarki typu Multiroller oraz spawanie laserowe. Wszystko z początkiem z formatki blachy dostarczonej do linii według zadanej specyfikacji.

Wyzwaniem jak zwykle w naszych projektach była dokładność zwinięcia i pospawania rury, która wynosiła w tym projekcie +/- 0,125 mm. Koncept obejmował zwijarkę WEIL Engineering typu Multiroller, stację do podginania krawędzi przed procesem zwijania produkcji Kurth&Heuser oraz stację kalibrującą. Urządzanie spawające produkcji WEIL typu Tubestar 150 wraz ze stacją kalibrującą.

Cięcie blachy z kręgu na formatki i spawanie laserowe.

Klient wybrał nasze rozwiązanie ze względu na jego uniwersalność.

Zapraszamy do współpracy. Jeśli masz pytania skontaktuj się z Nami.

Kontakt z nami

+48 77 433 94 45
info@ventor.pl