RKO – automatyczny montaż uszczelek

Wynalezienie tego rozwiązania było wielkim krokiem na rynku HVAC, ze względu na fakt, że nakładanie uszczelek zawsze było wykonywane ręcznie przez operatorów, podczas gdy teraz zadanie to jest automatyczne i niezależne od pracowników.


Wynalezienie tego rozwiązania było wielkim krokiem na rynku HVAC, ze względu na fakt, że nakładanie uszczelek zawsze było wykonywane ręcznie przez operatorów, podczas gdy teraz zadanie to jest automatyczne i niezależne od pracowników.
Uszczelki są częścią prostej rury, trójników, kolanek i elementów specjalnych. 
W komorze roboczej cały cykl roboczy jest zarządzany i kontrolowany, począwszy od wprowadzenia półproduktu, automatycznego obszaru osadzania uszczelek ze sterowaniem kamerą, zawijania i mocowania uszczelek na elementach, aż do ostatecznej kontroli zmontowanego produktu i ostatecznego rozładunku gotowego elementu.
Zakres średnic od 80 do 400 mm, grubość od 0,4 do 0,8 mm.
Materiał: Ocynkowany i aluminiowany.

PS: aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nami.

Specyfikacja rury:
Zakres średnic: Od 80 do 400 mm
Grubość:  Od 0,4 do 0,8 mm
Materiał:  Ocynkowane, Aluminiowane.
Sterowanie uszczelką:  Kontrola wizyjna kamery

Zapraszamy do współpracy. Jeśli masz pytania skontaktuj się z Nami.

Kontakt z nami

+48 77 433 94 45
info@ventor.pl