Rozwiązania dla e-mobilności

Oferujemy kilka innowacyjnych zastosowań na rynku e-mobilności, szczególnie w dziedzinie cięcia laserowego i spawania.

Nowe koncepcje mobilności wymagają nowych koncepcji w zakresie rozwoju i projektowania. W tym miejscu do gry wchodzą nasze przyszłościowe rozwiązania produkcyjne. Oferujemy kilka innowacyjnych zastosowań na rynku e-mobilności, szczególnie w dziedzinie cięcia laserowego i spawania. Ponadto, w ramach działu rozwoju i innowacji, TechCenter Weil oferuje doradztwo w zakresie projektowania komponentów kompatybilnych ze spawaniem, badań stabilności procesu, rozwoju technologii mocowania kompatybilnej z laserem, walidacji komponentów i produkcji prototypów / produkcji seryjnej pilotażowej.

Obecnie rekomendujemy następujące rozwiązania produkcyjne w zakresie e-mobilności:

Cięcie laserowe i spawanie płyt bipolarnych

Centralnymi elementami ogniw paliwowych są płyty bipolarne, zwykle wykonane z cienkościennych blach niklowych lub ze stali nierdzewnej, które są ze sobą łączone. Ich złożona struktura kanałów przepływowych i linii stawia szczególne wymagania w zakresie dobrego uszczelnienia, czasu procesu i powtarzalności. W przypadku wymaganej wielkości produkcji istotna jest również efektywność ekonomiczna procesu produkcyjnego. Jako proces łączenia w produkcji seryjnej, jest to miejsce, w którym spawanie laserowe ma wiele zalet. Dzięki dokładności konturu 0,05 mm, 100% uszczelnieniu gazowemu i najniższym poziomom dopływu ciepła dla minimalnych zniekształceń, jakość spoiny jest przekonująca. Ponadto jest wolny od odprysków / tlenków i zapewnia bardzo wysoki poziom spójności w głębokości spawania. Maksymalna prędkość spawania i wysoka dynamika systemu zdobywają punkty pod względem wydajności.

Chętnie doradzimy Państwu w sprawie naszych rozwiązań, takich jak 4-stanowiskowy stół obrotowy LWC z innowacyjną technologią skanera do precyzyjnej i wydajnej produkcji lub system LCC 2-stanowiskowy ze skanerem małopolowym i prowadzeniem wiązki oscylacyjnej dla bardzo wysokiej jakości. Skontaktuj się z nami!

Laserowe cięcie blach elektrycznych

W celu poprawy sprawności elektrycznej coraz bardziej zmniejszane są poszczególne grubości blach. Obecnie są one zredukowane do < 0,15 mm. Te grubości materiału nie mogą być już produkowane ani pakowane z bardzo filigranowymi geometriami narzędzi wykrawających. W produkcji seryjnej w grę wchodzą zalety technologii cięcia laserowego. Innym obszarem zastosowania technologii cięcia laserowego blach elektrycznych jest budowa prototypowych silników elektrycznych: tutaj zwykle buduje się od 5 do 10 silników. Drogie narzędzie prasowe nie jest jeszcze ekonomiczne na tym etapie. Przy minimalnych grubościach materiału pod względem jakości cięcia, dokładności konturu, cięcia bez zadziorów i jednorodnej krawędzi topnienia, cięcie laserowe zapewnia przekonujące wyniki. Dalsze zalety to prędkość cięcia, wysoka dynamika systemu, automatyzacja i wydajność
Nasza linia do cięcia laserowego „pod klucz” do produkcji blach elektrycznych nosi nazwę LCC 1001e. Chętnie przedstawimy ją Państwu szczegółowo. Zapraszamy do kontaktu!

Zapraszamy do współpracy. Jeśli masz pytania skontaktuj się z Nami.

Kontakt z nami

+48 77 433 94 45
info@ventor.pl