Wspieramy produkcję prototypów dla koncepcji pomocy na zrównoważony rozwój od SEMINA

SEMINA to Michael Keinrath i Simon Brockmeier z Grazu, którzy od 2018 roku pracują jako inżynierowie nad projektami pomocy rozwojowej w Afryce Wschodniej.

SEMINA to Michael Keinrath i Simon Brockmeier z Grazu, którzy od 2018 roku pracują jako inżynierowie nad projektami pomocy rozwojowej w Afryce Wschodniej. Uderzyło ich, jak wiele można tu jeszcze zrobić, zwłaszcza po to, by umożliwić rodzinom żyjącym w wielkim ubóstwie usprawnienie codziennych procesów.

Produkowanie węgla podczas gotowania

Na przykład podczas gotowania: W Afryce Wschodniej większość gotowania odbywa się na otwartym ogniu. Dym gromadzi się w pomieszczeniu pod baldachimami miejscach gotowania, utrudniając oddychanie. Według WHO 3 miliardy ludzi na całym świecie są dotknięte takim zanieczyszczeniem powietrza w gospodarstwach domowych spowodowanym gotowaniem nad otwartym ogniem, a 3,8 miliona ludzi umiera z powodu konsekwencji zdrowotnych powstałych przez te zanieczyszczenia. Jednocześnie gospodarstwa domowe muszą wydawać 30 % swoich dochodów na samo paliwo do gotowania. Istnieją rozwiązania dla czystych pieców kuchennych, ale ludzie, którzy najbardziej potrzebują tych technologii, nie mają do nich dostępu lub po prostu nie mogą sobie na nie pozwolić. 
W tym miejscu pojawia się koncepcja SEMINA: Keinrath i Brockmeier opracowali piec kuchenny, który nie tylko wytwarza mniej dymu, ale także zapewnia użytkownikom dochód: ich piec jest ogrzewany odpadami rolniczymi i suszoną biomasą, nie tylko generując ciepło do gotowania, ale także jednocześnie przekształcając odpady w węgiel drzewny poprzez pirolizę w komorze spalania. 3 kilogramy biomasy stają się w ten sposób 1 kilogramem bio-węgla.

Dzięki prototypom z Müllheim

Centrum Technologiczne w Weil Technology zostało wezwane do produkcji pierwszych prototypów ogniwa spalania do pieców SEMINA. Obecnie produkowanych jest tu pierwszych 100 komór spalania. Weil Technology posiada niezbędną wiedzę specjalistyczną w zakresie produkcji rur. Tutaj dokładnie pożądane prototypy mogą być produkowane w wymaganych ilościach. Centrum Technologiczne mieści niezbędne maszyny. Andreas Graf i Wilfried Hörsch są odpowiedzialni za produkcję próbek: Po pierwsze, arkusze są wycinane laserowo i częściowo perforowane w FLC, podobnie jak dolne pierścienie. Następnie arkusze trafiają do RMA do gięcia okrągłego i do Flexmaster do spawania wzdłużnego szwu. Następnie pojawia się trudna część: płyty bazowe muszą być włożone i przyspawane dokładnie do zewnętrznej rury, zanim rura wewnętrzna zostanie również włożona i dokładnie zespawana. Wilfried Hörsch osiąga tę wymagającą precyzję dzięki opatentowanej technologii mocowania w Flexmaster. Ale Michael Keinrath i Simon Brockmeier są również bardzo zadowoleni z czystych krawędzi wycinanych laserowo. Są to dokładnie te części, których chcą. 
Komory spalania zostaną teraz zmontowane w następnym etapie z komponentami elektronicznymi do monitorowania i mobilnego systemu wynagrodzeń w fazie rozwoju w Austrii. Pierwsze 20 gotowych prototypów zostanie uruchomionych w Ugandzie we wrześniu.

Dla dobra klimatu i dla nas wszystkich

W dłuższej perspektywie piece mają być produkowane w mobilnych warsztatach w Afryce. W tym celu SEMINA buduje obecnie sieć wraz z lokalnymi partnerami projektu, aby tworzyć uczciwie płatne miejsca pracy i wspierać lokalnych pracowników w zakresie szkoleń dotyczących konstrukcji metalowych. 
To samo dotyczy finansowania pieców: zakup pieca kosztuje 170 euro – jest kwota, na którą gospodarstwo domowe w Afryce Wschodniej zwykle nie może sobie pozwolić. Dlatego piece są dostarczane użytkownikom bezpłatnie. Sprzedając węgiel wyprodukowany podczas gotowania, spłacają piec w pierwszym roku. Za węgiel wyprodukowany później SEMINA wynagradza 2 euro za kilogram. Węgiel jest zbierany z gospodarstw domowych i odbierany w regularnych odstępach czasu przez sieć partnerów SEMINA, którzy przetwarzają go na brykiety bio-węglowe, które są odsprzedawane na lokalnych rynkach węgla. Te brykiety, wykonane z odpadów rolniczych, zastępują węgiel, dla którego całe połacie ziemi są oczyszczane w ciągu kilku dni. Gospodarstwa domowe producentów są opłacane za pośrednictwem aplikacji SEMINA i Mobile Money – systemu płatności powszechnie stosowanego w Afryce. 
Do dalszego finansowania projektu, SEMINA zaoferuje również certyfikaty kompensacji CO2 na sprzedaż, ponieważ piece znacznie zmniejszają emisję CO2 w porównaniu z konwencjonalnymi palnikami: Inteligentna jednostka sterująca na piecach monitoruje emisję CO2 i wysyła zebrane informacje przez Bluetooth do smartfonów, które zbierają dane na serwerach SEMINA w celu wygenerowania w 100% przejrzystych certyfikatów CO2.

Więcej o projekcie: Semina-Energy – Rewolucjonizujemy dostęp do czystej energii.

Zapraszamy do współpracy. Jeśli masz pytania skontaktuj się z Nami.

Kontakt z nami

+48 77 433 94 45
info@ventor.pl