Wszechstronna automatyzacja obróbki blach

Studium przypadku / Robotyka
Firma, która zleciła nam zaprojektowanie projektu, jest referencyjnym partnerem technologicznym w zakresie obróbki metali: od pomysłu na produkt, przez projektowanie i prototypowanie, industrializację, aż po organizację fazy produkcji.

KLIENT
Firma, która zleciła nam zaprojektowanie projektu, jest referencyjnym partnerem technologicznym w zakresie obróbki metali: od pomysłu na produkt, przez projektowanie i prototypowanie, industrializację, aż po organizację fazy produkcji.

SYTUACJA WYJŚCIOWA
Klient potrzebuje nowego, elastycznego stanowiska spawalniczego, które gwarantuje maksymalną precyzję i skrócenie czasu ustawiania w przejściu między programowaniem wirtualnym a rzeczywistym, szybką zmianę narzędzia w miarę zmienności produkcji, szczególnie w przypadku małych partii.

POTRZEBY KLIENTA

  • Zwiększenie produktywności
  • Zwiększona elastyczność produkcji
  • Wysoka dokładność spawania
  • Zintegrowany system przemysłu 4.0

ROZWIĄZANIE LEAS

  • AkuWeld jest najczęściej używany przez producentów w zakresie obróbki metali
  • Autokalibracja za pomocą ABB – BullsEye® i absolutnego robota – ciągła dokładność i powtarzalność bez operacji przeprogramowania
  • Programowanie offline Robostudio: wysoka wydajność, ekonomiczna i elastyczna produkcja dla mniejszej skali i redukcji kosztów programowania.

“Maszyna dwustanowiskowa została zaprojektowana tak, aby zagwarantować eliminację drgań na stanowiskach roboczych oraz maksymalną precyzję i powtarzalność nawet w najbardziej delikatnych procesach spawania, takich jak TIG, plazma i laser. Rozwiązania dwustanowiskowe umożliwiają równoległe załadunek/rozładunek i konfigurację, co skraca czas produkcji.

Programowanie komórek jest zoptymalizowane dzięki wirtualizacji i kalibracji poprzez nowoczesny system offline RoboStudio, który pozwala robotowi działać bez przerw spowodowanych programowaniem nowych produktów. Precyzja jest gwarantowana przez solidną konstrukcję obrabianą za pomocą obrabiarki, przez zastosowanie absolutnego przemysłowego robota antropomorficznego, tj. z maksymalną redukcją błędów w jego osiach bezpośrednio z fabryki, oraz przez zastosowanie szybkich systemów narzędziowych, które pozwalają uniknąć konieczności naprawiania istniejącego programu po powrocie do produkcji.”

Zespół projektowy LEAS

DLACZEGO LEAS

POMYSŁ
Wybór koncepcji automatyki liniowej

EMISJE
Polityka proekologiczna uwzględnia zużycie energii i emisję CO2 z procesów.

UPROSZCZENIE
Uproszczenie całego procesu produkcyjnego

PARTNERSTWO
Długoterminowe partnerstwo

DOŚWIADCZENIE PRZEKROJOWE
Przekrojowe doświadczenie zdobyte w wielu sektorach oferuje innowacyjne rozwiązania w odniesieniu do standardów przyjętych w danej dziedzinie

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Zrównoważony charakter wniosku z punktu widzenia inwestycji i jej całkowitego kosztu posiadania (TCO)

POJEDYNCZY ROZMÓWCA
Pojedynczy opiekun projektu z umiejętnościami 360°

OSIĄGNIĘCIE CELÓW
Osiągnięcie celów jakościowych i wydajnościowych zaproponowanych przez klienta

Zapraszamy do współpracy. Jeśli masz pytania skontaktuj się z Nami.

Kontakt z nami

+48 77 433 94 45
info@ventor.pl