Automatyczny system montażu i spawania akcesoriów na naczyniach wyrównawczych

Studium przypadku / Ogrzewanie i chłodzenie
Włoska firma i międzynarodowy lider w inżynierii i produkcji zbiorników i autoklawów.

KLIENT
Włoska firma i międzynarodowy lider w inżynierii i produkcji zbiorników i autoklawów.

SYTUACJA WYJŚCIOWA
Klient musi zwiększyć moce produkcyjne i elastyczność, przyjmując rozwiązanie 4.0 i zmniejszając liczbę operatorów na stanowiskach, aby poświęcić ich na działania o większej wartości dodanej. Montaż zbiorników z akcesoriami odbywa się w 3 stanowiskach, z których każdy jest wspomagany przez operatora, z dedykowanymi szablonami według różnych modeli. Operatorzy zajmują się montażem akcesoriów na naczyniach wyrównawczych i rozładunkiem spawanych zbiorników. Cykl spawania jest wykonywany automatycznie przez robota.

POTRZEBY KLIENTA

  • Zwiększenie produktywności
  • Podniesienie kwalifikacji personelu
  • Eliminacja czynników ryzyka dla operatorów
  • Większa elastyczność produkcji (liczba modeli/wariantów)
  • Przemysł 4.0

ROZWIĄZANIE LEAS

Automatyczna instalacja otrzymuje teraz 5 zamiast 3 modeli naczyń wyrównawczych bezpośrednio z linii montażowej i spawalniczej, również dostarczanych przez LEAS, które są następnie przenoszone przez robota i system transferowy. Cykl produkcyjny jest całkowicie automatyczny: dwa roboty pobierają akcesoria z określonych magazynów, a następnie umieszczają je na obszarach spawania, jeden operator obsługuje trzy stanowiska i dba o ustawienie parametrów spawania dla automatycznych cykli na panelu sterowania i autoryzację systemu wymiany chwytaków robota do pobierania różnych modeli.

  • Podniesienie kwalifikacji operatorów +70%
  • Produktywność +20%
  • Elastyczność +70%

„Ta instalacja przeznaczona do montażu i spawania akcesoriów na naczyniach wyrównawczych była kolejnym krokiem w procesie podniesienia wydajności produkcji klienta. Osiągnięto wielką wartość dodaną, dużą wartość dodaną pod względem produktywności i elastyczności, ale przede wszystkim firma była w stanie poświęcić dwóch z trzech operatorów na ścieżki podnoszenia kwalifikacji oraz na działania nieryzykowne i o wyższej wartości zarówno dla nich, jak i dla całej organizacji. ”
Zespół projektowy LEAS

DLACZEGO LEAS?

POMYSŁ
Wybór koncepcji automatyki liniowej

KOMPONENTY
Dobór technologii i komponentów o wysokiej wartości dodanej

UPROSZCZENIE
Uproszczenie całego procesu produkcyjnego

OPTYMALIZACJA
Zoptymalizowane wykorzystanie automatyzacji redukuje manipulację do minimum

DOŚWIADCZENIE PRZEKROJOWE
Przekrojowe doświadczenie zdobyte w wielu sektorach oferuje innowacyjne rozwiązania w odniesieniu do standardów przyjętych w danej dziedzinie

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Zrównoważony charakter wniosku z punktu widzenia inwestycji i jej całkowitego kosztu posiadania (TCO)

POJEDYNCZY ROZMÓWCA
Pojedynczy opiekun projektu z umiejętnościami 360°

OSIĄGNIĘCIE CELÓW
Osiągnięcie celów jakościowych i wydajnościowych zaproponowanych przez klienta

Zapraszamy do współpracy. Jeśli masz pytania skontaktuj się z Nami.

Kontakt z nami

+48 77 433 94 45
info@ventor.pl