Leas – Rozwiazania dla automatyzacji przemysłu

W Leas jesteśmy zorientowani na najbardziej innowacyjne i wymagające projekty w zakresie zintegrowanej automatyki przemysłowej oraz specjalnych maszyn do spawania i montażu elementów i produktów z blachy.

W Leas jesteśmy zorientowani na najbardziej innowacyjne i wymagające projekty w zakresie zintegrowanej automatyki przemysłowej oraz specjalnych maszyn do spawania i montażu elementów i produktów z blachy.

Inteligentne systemy automatyzacji przemysłu

Chociaż rodzaj i rozmiar systemów automatyki będą zależeć od potrzeb każdej firmy lub zakładu, linie produkcyjne będą coraz bardziej zautomatyzowane, ale przede wszystkim komunikacja człowiek-maszyna za pośrednictwem zaawansowanych technologii oprogramowania będzie coraz ważniejsza dla osiągania doskonałych rezultatów.

Obecnie zakłady produkcyjne są strategicznymi ośrodkami innowacji, w których możemy zmienić jakość, wydajność i redukcję niepotrzebnych kosztów.

Automatyzacja niestandardowa

Aby zwiększyć konkurencyjność, automatyzacje są wysoce dostosowane i obejmują w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne i zakłady, ale także pojedyncze systemy lub komórki robotyczne dedykowane do poprawy strategicznych procesów.

Zapraszamy do współpracy. Jeśli masz pytania skontaktuj się z Nami.

Kontakt z nami

+48 77 433 94 45
info@ventor.pl