Wełna mineralna – zarówno skalna (odporna na temperaturę do 250°C), jak i szklana (odporna na temperaturę do 500°C) – znajduje zastosowanie przede wszystkim w budownictwie ale i innych gałęziach przemysłu. Otulina z wełny wykorzystywana jest przede wszystkim do izolacji instalacji w przemyśle i kotłowniach. Materiały te nie topią się, nie kruszą ani nie kurczą pod wpływem temperatury. Nie chłoną również wilgoci. Wełnę mineralną stosuje się również w energetyce ponieważ stanowi dobrą izolację termiczną, zapewnia wysoką odporność ogniową izolacji oraz ogranicza emisję hałasu, tłumiąc drgania. Zdolność izolacyjna wełny mineralnej wynika z niskiej przewodności cieplnej powietrza uwięzionego pomiędzy jej włóknami. Materiał izolacyjny umieszczony w elemencie konstrukcyjnym rury kominowej minimalizuje wymianę ciepła.

Kontakt z nami

Usługi serwisowe

SZKOLENIA
SERWIS TECHNICZNY
OPTYMALIZACJA PROCESU
MONITORING I ANALIZA
ORYGINALNE CZĘŚCI