Jak zwiększyć wydajność i potroić produkcję. Spawanie laserowe zbiorników ciśnieniowych.

Jak zwiększyć wydajność i potroić produkcję. Automatyzacja procesu, przy produkcji gaśnic.

Jak zwiększyć wydajność i potroić produkcję.

Automatyzacja procesu, przy produkcji gaśnic.

Trzy różne spoiny spawalnicze wymagają trzech różnych podejść do całego procesu.

Zwykle odbywa się to w kolejnych etapach procesu na różnych stacjach produkcyjnych.

Należy przy tym zapewnić, aby właśnie w przypadku gaśnic spoina spawalnicza była tak szczelna, żeby wytrzymywała stałe ciśnienie w zbiorniku. Ze względu na to stałe ciśnienie istnieje zwiększone zagrożenie dla bezpieczeństwa i dlatego właśnie gaśnice pod stałym ciśnieniem są również objęte dyrektywą w sprawie urządzeń ciśnieniowych i muszą przejść odpowiednie testy oraz być serwisowane.

Te wymogi prawne stawiają wysokie wymagania dla spoin spawalniczych.Jednocześnie stale rośnie liczba zakupionych produktów przeciwpożarowych, zatem producenci muszą zwiększyć wydajność produkcji przy jednoczesnym zachowaniu bezwzględnej jakości spoiny.

Klienci, którzy kupują gaśnice, oczekują bezobsługowych, jakościowych i niedrogich gaśnic, a producenci gaśnic chcą mieć zbiorniki z doskonałymi spoinami, przy jednoczesnym zachowaniu niższych kosztów.

Kompaktowa cela spawania laserem optymalnie wykorzystuje powierzchnię produkcyjną i czas cyklu
Specjalny proces eliminujący problem z początkiem i końcem spawania rury
Uproszczone połączenie dennicy dna/pokrywy
3-5-krotnie wyższa prędkość spawania spoin czołowych laserem
Wyraźnie mniej odprysków w porównaniu z metodą tradycyjną

Zapraszamy do współpracy. Jeśli masz pytania skontaktuj się z Nami.

Kontakt z nami

+48 77 433 94 45
info@ventor.pl