Wywiad z Marzio Rossi dla magazynu Automation Technology.

PRZEMYSŁ 5.0, REWOLUCJA ANTROPOCENTRYCZNA LEAS

PRZEMYSŁ 5.0, REWOLUCJA ANTROPOCENTRYCZNA LEAS

W samym sercu regionu Veneto, Leas, doskonałość automatyzacji Made in Italy postawiła sobie bardzo ambitne wyzwanie. Polega ona na stosowaniu najbardziej napędzanych innowacji i rozwoju technologicznego nie tylko na podstawie ocen techniczno-ekonomicznych, ale także społecznych, opartych na bezpieczeństwie, poszanowaniu środowiska i wzroście kapitału ludzkiego.

Założona w Padwie w 1973 roku, dziś firma Leas ma obroty w wysokości około 30 milionów euro, 130 pracowników, 3 zakłady o powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych i ponad 1000 aktywnych instalacji na całym świecie.

To, co wyróżnia Leas, to stosowanie coraz bardziej zaawansowanych technologii do ciągłego odnawiania procesów związanych ze spawaniem metali. Leas jest zorientowany na najbardziej innowacyjne i wymagające projekty zintegrowanej automatyki przemysłowej oraz specjalnych maszyn do spawania i montażu elementów i wyrobów blaszanych.
Na początku procesu przemysłowego, opartego na zaawansowanych technologiach 4.0 i innowacyjnych metodach organizacyjnych, Leas, jedna z pierwszych firm we Włoszech, konkretnie wkroczyła na drogę w kierunku Przemysłu 5.0, zrównoważonego, elastycznego i skoncentrowanego na człowieku modelu stworzonego w celu zrekompensowania ograniczeń Przemysłu 4.0.

Dowiedzmy się, jak ten śmiały i ambitny cel jest realizowany z CEO Marzio Rossi.

Automation Technology: Jakie jest obecnie wyzwanie przemysłowe stojące przed Leasem w zakresie automatyki i robotyki?
Marzio Rossi: Gdybym miał w kilku słowach podsumować nasze największe wyzwanie na rynku automatyki i robotyki, to pewnie powiedziałbym: „integracja”. Integracja, która w znaczeniu etymologicznym rozumiana jest jako „uzupełnianie, doskonalenie tego, co niepełne lub niewystarczające dla danego celu, dodawanie tego, co konieczne, lub uzupełnianie braków odpowiednimi środkami”, a która do wczoraj była rozumiana jako niezbędna dla maszyn, danych i systemów. Jest to jednak myśl, która dziś, rozumiana w koncepcji Przemysłu 4.0, nie jest już wystarczająca do osiągnięcia ostatecznego celu, jakim jest rozwój antropocentrycznego nowoczesnego przemysłu.
Wyzwaniem jest zatem podjęcie nowych obowiązków.

Chodzi mi o to, że model Przemysłu 4.0, wokół którego obracały się nasze rozwiązania w ostatnich latach, musi teraz ewoluować w nową koncepcję integracji. Koncepcję integracji, w której konieczne jest (ponowne) wprowadzenie człowieka, promowanie nowych umiejętności i zaspokojenie nowych potrzeb.

AT: Model Przemysłu 4.0 zdominowany przez wzajemne połączenia i inteligentne systemy jest teraz wbudowany w Wasze instalacje i rozwiązania. Na jakich technologiach skupiacie się najbardziej?
MR: Termin Przemysł 4.0 oznacza wysoki stopień automatyzacji, który łączy wirtualne i stacjonarne światy przemysłu w celu zwiększenia produktywności i wydajności. W technologicznym podejściu do Przemysłu 5.0 zmieniają się paradygmaty i nacisk wykracza poza usprawnienie łańcucha dostaw na innowacje technologiczne i cyfrową transformację firm. Inteligentna i zrównoważona produkcja 5.0 przesuwa swoje cele z czystej optymalizacji systemów produkcyjnych na zrównoważoną, zorientowaną na człowieka i wspierającą społecznie produkcję. Na poziomie technologicznym z pewnością nadal inwestujemy w rozwój mający na celu zrównoważoną wydajność poprzez inteligentne systemy produkcyjne i rozwiązania automatyzacji dostosowane do potrzeb klientów z różnych branż, które obsługujemy. Należą do nich proste systemy do sterowania i przekazywania danych dotyczących wydajności maszyn, do śledzenia parametrów każdej pojedynczej spoiny, do monitorowania stanu wydajności każdego pojedynczego elementu, do rozwiniętych interfejsów HMI, które łączą się z serwerami firmowymi za pośrednictwem relacyjnych baz danych wykorzystujących uniwersalne (OPC UA) lub zastrzeżone protokoły komunikacyjne, aż po rozwiązania chmurowe.

AT: Leas jest jedną z firm w branży, które najbardziej wierzą w innowacje w procesach biznesowych. Jakie nowe modele organizacyjne realizujecie i co nieustannie popycha Was w tym kierunku?
MR: Chociaż w czasopiśmie poświęconym automatyce można by się spodziewać, że usłyszycie o innowacjach technologicznych, a nie o ludzkiej stronie tej nowej ery przemysłowej, dziś chciałbym skupić się właśnie na tym.

Modele organizacyjne, które realizujemy, mają na celu właśnie napędzanie zmian z pełną świadomością tego, kim jesteśmy dzisiaj, chęcią doskonalenia się każdego dnia oraz umiejętnością nabywania nowych umiejętności i zdolności do wdrażania i utrwalania tej zmiany w czasie.
Dlatego zdecydowaliśmy się wkroczyć na różne ścieżki, w których jesteśmy zaangażowani w tworzenie i stosowanie nowej logiki myślenia w celu uzyskania większej wartości dodanej dla naszych klientów wewnętrznych i zewnętrznych.

W firmie jest 21 otwartych ośrodków, w których wdrażana jest nowa metoda Agile, a inne to te, które zamiast tego obejmują zrównoważony rozwój i klimat biznesowy we wszystkich dziedzinach. To, co skłoniło nas do obrania tego kierunku, to pełna świadomość działania na rzecz zmiany systemu zarządzania firmą, która niesie ze sobą wartości, które są naprawdę postrzegane jako takie przez tych, którzy ufają i polegają na Leas na co dzień. Wartości, w które głęboko wierzymy i które każdy z nas uosabia w swoim życiu, w swojej rodzinie i w swojej sferze społecznej: determinacja, pasja, ciągłe doskonalenie, umiejętność pracy zespołowej i wielkie skupienie na naszych celach.

AT: Zrównoważony rozwój i cyfryzacja to Wasze znaki rozpoznawcze. Jak przełożyć je na rozwiązania, które oferujecie swoim klientom?
MT: Jak wyjaśniamy również w rozdziale Leas w książce „Przemysł 5.0 – Przewodnik wprowadzający do piątej rewolucji przemysłowej”, poprzedzającej proces przemysłowy i w najszerszym tego słowa znaczeniu, zainspirowanego wyłaniającym się modelem Przemysłu 5.0, Leas umieścił zrównoważony rozwój jako gwiazdę polarną firmy z punktu widzenia zmniejszenia wpływu na środowisko poprzez technologie i najlepsze praktyki operacyjne. Nadrzędnym celem jest maksymalizacja przewagi konkurencyjnej klienta, zapewnienie stałej poprawy warunków pracy oraz wzmocnienie kapitału ludzkiego.

Mamy nowy projekt, nad którym pracujemy z myślą o tym, nazywa się Grow Hub 5.0. Jest to przełomowy projekt, w którym dążymy do tego, aby sterowanie automatyką Leas stało się również aktywną częścią procesu rozwoju ludzi. W rzeczywistości nie powierza się im już tylko zarządzania danymi, zapewnienia samouczenia się maszyn i wydajności procesów, ale poprzez koncepcję Advanced HMI chcemy zapewnić ludziom cenne doświadczenie użytkownika, przywracając im umiejętności i know-how, a tym samym ułatwiając procesy szkolenia i przekwalifikowania operatorów.

AT: Jako jedna z pierwszych firm we Włoszech Leas przyjęła paradygmat Przemysłu 5.0, promując go poprzez książkę i inne inicjatywy. A przede wszystkim stawiając ludzi w centrum swojej organizacji. Jak zarządzacie poszukiwaniem i rozwojem talentów?
MR: Przede wszystkim naszym zobowiązaniem jest przekazywanie tego, czym Leas karmi się na co dzień, czyli wartości, które nas charakteryzują, które z kolei wzmacniamy i poszukujemy w talentach.

Talenty to dla nas nasze zasoby, nasz kapitał ludzki, ich zdolność do współpracy w sposób, który jest funkcjonalny dla celu, który ma zostać osiągnięty, etyka, która przenika każde zachowanie i działanie w ramach i wobec naszych interesariuszy, zdolność do pozostawiania niczego przypadkowi, technicznie i w relacjach międzyludzkich poprzez otwartą kulturę, która w porównaniu z nią może osiągnąć doskonałość.

Talent polega również na tym, aby każdy z naszych projektów był coraz bardziej zrównoważony: dzięki technologiom i najlepszym praktykom operacyjnym, ale także dzięki poprawie warunków pracy kapitału ludzkiego jako przewagi konkurencyjnej dla naszych klientów.

Właśnie dlatego narodził się Grow Hub, hybrydowa przestrzeń, która staje się okazją do dzielenia się umiejętnościami i pomysłami, porównań i rozwoju oraz propozycji szkoleniowych w zakresie technologii, organizacji i procesów, a także umiejętności miękkich.

Wreszcie, istnieje już wiele i będzie coraz więcej punktów styku ze światem edukacji, aby wspierać integrację międzypokoleniową, kolejny temat bardzo interesujący dla naszej firmy.

Słowa kluczowe: Leas, Przemysł 4.0, Przemysł 5.0, automatyzacja, robotyka, spawanie, montaż, grow hub 5.0, agile, rzeczywistość wirtualna, zrównoważony rozwój, produkcja addytywna, sztuczna inteligencja, symulacja

Zapraszamy do współpracy. Jeśli masz pytania skontaktuj się z Nami.

Kontakt z nami

+48 77 433 94 45
info@ventor.pl